Referat fra Fellesrådsmøtene


Referat fra møte i Sandefjord kirkelige fellesråd 14.03.24

Referat 02_24 Møte i Sandefjord kirkelige fellesråd 140324

Årsmelding 2023 Sandefjord kirkelige fellesråd med signaturer

Årsregnskap med noter Sandefjord kirkelige fellesråd 2023 med underskrifter

 

Referat fra møte i Sandefjord kirkelige fellesråd 16.01.24

Referat 01_24 Møte i Sandefjord kirkelige fellesråd 160124

05-24-02 Budsjett varekjøp 2024 - Ordinær Fellesrådsdrift

05-24-01 Budsjett 2024 samlet og pr finansieringskilde med kommentarer

 

Referat fra møtet i Sandefjord kirkelige fellesråd 07.11.23

Referat 05_23 Møte i Sandefjord kirkelige fellesråd 071123

38-23-01 Vedtekter Bryggekapellet

37-23-01 MiSKs-vedtekter-godkjent-pa-arsm-tet-2015

36-23-01 Reglement for administrasjonsutvalget godkjent 21.9.2016

34-23-02 Forskrift om regler om formene for menighetsrådets og kirkelig fellesråds virksomhet - Lovdata

34-23-01 Kirkeordning for Den norske kirke - Lovdata

33-23-02 Rapport fra utvalg for tilskuddsforvaltning

33-23-01 Høring om tilskuddsforvaltning i Den norske kirke

32-23-2 Varekjøp 3. kvartal 2023 kjerneregnskap

32-23-01 Driftsregnskap 3. kvartal 2023 samlet og pr finansieringskilde med kommentarer

31-23-01 Svar fra KA vedr. møte- og talerett ansattrepresentant til FR

07-23-01 Delegasjonsreglement for kirkevergen i Sandefjord kirkelige fellesråd Vedtatt 100123

 

Referat fra møtet i Sandefjord kirkelige fellesråd 13.09.23

Referat 04/2023 Kirkelig fellesråd i Sandefjord

24-23-01 Driftsregnskap 2. kvartal 2023 samlet og pr finansieringskilde med kommentarer

24-23-02 Kjøp av varer og tjenester - Kjerneregnskap

Balanse 2. kvartal 

Revisjonsberetning Sandefjord kirkelige fellesråd 2022

 

Referat fra møte i Sandefjord kirkelige fellesråd 02.05.23. 

Referat 03_23 Møte i Sandefjord kirkelige fellesråd 02.05.23

18-23-02 Varekjøp 1.kvartal 2022 mot budsjett og fjorår

19-23-01 Økonomiplan 2024-2027 Sandefjord kirkelige fellesråd

18-23-01 Driftsregnskap med kommentarer pr 1. kvartal 2023

18-23-03 Budsjett 1. kvartal

 

Referat fra møte i Sandefjord kirkelige fellesråd 15.03.23.

Referat 02-23 Referat fra møte i Sandefjord kirkelige fellesråd 15.03.23.

FR 12-23-02 2022 Årsregnskap og noter Sfj krk FR

FR 13-23-01 Reglement for godtgjøring til rådsmedlemmer  pr 25.1.2017

FR 12-23-01 Årsmelding 2022 Sandefjord kirkelige fellesråd

FR 12-23-03 Detaljert driftsregnskap - Kjerneregnskap (uten underavdelinger)

 

Referat fra møte i Sandefjord kirkelige fellesråd 10.01.23.

Referat 01-23 Møte i Sandefjord kirkelige fellesråd 10.01.23.

06-23-01 Budsjett 2023 samlet og pr finansieringskilde med kommentarer

06-23-02 Budsjettert varekjøp ord. fellesrådsdrift

07-23-01 Delegasjonsreglement for kirkevergen i Sandefjord kirkelige fellesråd Vedtatt 100123

 

Referat fra møte i Sandefjord kirkelige fellesråd 08.11.22

05_22 Referat fra møte i Sandefjord kirkelige fellesråd 08.11.22

32-22-01 Driftsregnskap med kommentarer pr 3. kvartal 2022

32-22-03 Balanse 3. kvartal 2022

34-22-01 Øydlagde kronearmar på klokke i Skjee kirke

32-22-02 Varekjøp

 

Referat fra møte i Sandefjord kirkelige fellesråd 14.09.22

Referat 04_22 Møte i Sandefjord kirkelige fellesråd 14.09.22. 

26-22-01 Driftsregnskap med kommentarer pr. 2. kvartal 2022

26-22-02 Varekjøp 2. kvartal mot budskjett 2022 og 2021

26-22-03 Balanse 2. kvartal 2022

22-22-01 Forslag til navnet minnelund - Andebu kirkegård 

Referat fra møte i Sandefjord kirkelige fellesråd 15.06.22

Referat 03-22 møte i Sandefjord kirkelige fellesråd 15.06.22  

Revisjonsberetning i Sandefjord kirkelige fellesråd 2021

18-22-01 Oversikt fond Sandefjord kirkelige fellesråd 2022

 

Referat fra møte i Sandefjord kirkelig fellesråd 05.05.2022

Referat 02-22 Møte i Sandefjord kirkelige fellesråd 05.05.22

10-22-02 Varekjøp ordinær fellesrådsdrift 

12-22-01 Tariffnotet + Dnk

10-22-01 Driftregnskap med kommentarer

11-22-01 Økonomiplan 2023-2026 Sandefjord kirkelige fellesråd 

13-22-01 Rollebeskrivelse stabsleder 

 

Referat fra møte i Sandefjord kirkelige fellesråd 08.03.2022

Referat 22- 01 Møte i Sandefjord kirkelige fellesråd 08.03.22

05-22-01 Årsmelding 2021 Sandefjord kirkelige fellesråd 

05-22-02 Årsregnskap 2021 Sandefjord kirkelig fellesråd 

05-22-03 Detaljert regnskap fellesråd uten underavdelingen som gjøres opp

 

Referat fra møte i Sandefjord kirkelige fellesråd 12.01.2022

Referat 07-21 Møte i Sandefjord kirkelige fellesråd 12.01.2022

48-21- 01 Budsjett 2022 samlet pr. finansineringskilde med kommentarer 

48-21-02 Varekjøp 

 

Referat 21.01.21

Tariffversjonen for den norske kirke pr. 01.05.20 Uravstemning 

 

Referat 21.02.21

Årsmelding 2020 Sandefjord kirkelige fellesråd

Årsregnskap med noter Sandefjord kirkelige fellesråd

Henvendelse til Sandefjord kirkelige fellesråd

Utdrag fra møtebok i Sandefjord menighetsrådsmøte 

Referat fra møte i Sandefjord kirkelige fellesråd 10.03.21

Utdrag fra møtebok sak 09.21 Utvidelse av orgelet 

 

Referat 21.03.21

Driftregnskap med kommentarer pr. 1 kvartal 21

Varekjøp pr. 1. kvartal mot budsjett og 2020

Økonomiplan 2022-2022

Revisjonsberetning 2020

Referat møte i Sandefjord kirkelige fellesråd 06.05.21

 

Referat 21.04.21

Referat møte i Sandefjord kirkelige fellesråd 16.06.21

Arbeidet med ny kirkeordning 

Søknad til kirkerådet 

 

Referat 21.05.21

Referat møte i Sandefjord kirkelig fellesråd 15.09.21

Høringsdokument 

 

Referat 21.06.21

Referat møte i Sandefjord kirkelige fellesråd 09.11.21

Driftregnskap med kommentarer 

Varekjøp pr. 3. kvartal 2021 mot budsjett og 2020

 

 

 

Tilbake