Vil du varsle


Å varsle er å si fra om kritikkverdige forhold, slik at dette kan gjøres noe med. Du kan si fra både skriftlig og muntlig. Når du har sendt inn varsel vil du få et svar i løpet av åtte dager.

 

 

Den norske kirke skal være et godt sted å være for alle. Kirken skal være en trygg og åpen arbeidsplass. Både ansatte og frivillige i kirken har rett til å varsle om kritikkverdige forhold. Målet med å varsle er å si fra. Da kan de ansvarlige gjøre noe med det som har skjedd og hindre at det skjer igjen. 

Synes du det er vanskelig å si ifra på egenhånd? Spør gjerne om hjelp til å varsle fra noen du stoler på. Er du ansatt kan du også snakke med tillitsvalgt eller verneombud.

Alle kan varsle, både ansatte, frivillige og de som deltar. Arbeidsmiljøloven omfatter deg som utfører arbeid for Den norske kirke, enten du er ansatt, lærling, i praksis eller frivillig. Velg da jeg er medarbeider for å varsle som Intern.

Er du medarbeider må du velge arbeidsgiver før du kommer til en side som heter Mittvarsel, der du legger inn varselet digitalt. Du kan velge om du vil fortelle varselet muntlig eller om du vil skrive det ned. 

Om du ikke har et arbeidsforhold til kirken, men for eksempel deltar på et arrangement, er du oppfordret til å varsle om kritikkverdige forhold. Vel da jeg er ikke medarbeider for å varsle som ekstern.

Klikk her for å varsle  (Velg ekstern eller intern på siden som åpnes) Du finner også lovverk om varsling der.

Hva skjer etter jeg har varslet?
Du kan være trygg på at saken din blir behandlet raskt og på en trygg måte. Etter at du har sendt inn et varsel digitalt vil følgende skje: 

Når du varsler digitalt via MittVarsel.no vil du få en kvittering når varsel er innsendt. Her ser du ditt brukernavn og passord, som du kan logge inn med senere.
Innen 8 dager vil du få svar fra oss om at ditt varsel er mottatt og vil bli behandlet.
I mange tilfeller vil saksbehandler ha behov for mer informasjon fra deg og når du logger deg inn i portalen kan du se om det er kommet spørsmål til deg.
Det er viktig å beskytte alle som er involverte i en varslingsak. Du vil få melding når saken avsluttes, men du får ikke innsyn i selve saksbehandlingen.

 

Tilbake