Om fellesrådet


Sandefjord kirkelige fellesråd ble opprettet i 2017 og består av 11 menigheter.