Gravferd


Begravelsen er den siste handlinger som fellesskapet gjør for et menneske. Gravferden er en viktig hendelse i familien og vennekretsen der tek vi farvel med den som er død. Vi takkar for livet som har vert og overlater den døde i Gud sine hender.

 

  

I Sandefjord er det kommunens enhet for Gravferdsforvaltning som har ansvar for gravlegging, kremasjon, gravplasser og gravminner.