Konfirmasjon


Konfirmasjonstiden i kirken er ikke bare for deg som tror. Å være konfirmant i kirken er like mye for deg som tviler eller bare er nysgjerrig.
 

Konfirmasjon er for alle!

Alle er velkommen til konfirmasjon i kirken! Både du som tror, tviler, er usikker, ikke tror, ikke har tenkt på sånt før eller er nysgjerrig er velkommen som konfirmant. I konfirmasjonstiden får du muligheten til å utforske mange viktige spørsmål sammen med andre – uansett hvilket utgangspunkt du har. Som konfirmant får du mange nye opplevelser, og du får lære mer om Gud og deg selv.

Kirken er et mangfoldig fellesskap, og vi ønsker at alle skal få en god konfirmanttid.
Er det behov for individuell tilrettelegging, ta kontakt med din menighet.
Døvemenighetene har eget tilbud med undervisning på tegnspråk i tegnspråkmiljø for deg som er døv/hørselshemmet.
Se mer på dovekirken.no.
Ønsker du å delta på samisk konfirmantleir kan du også det, uansett hvor du deltar i konfirmantopplegg.
Se mer på kirken.no/samisk.


 

Opplev livet som konfirmant på TikTok #konfirmantene.

Kirken ønsker velkommen nye ungdommer til konfirmasjon – nå i koronatid som alltid. Menigheten gjør sitt aller beste for at du skal få en god konfirmasjonstid.

Påmelding til konfirmasjon skjer i din menighet.  Finn din menighet.