Kom på gudstjeneste i en annen kirke i sommer!


Det er godt å høre til et sted. Derfor er lokalkirken min kirke. Om sommeren er det ikke alltid gudstjeneste i min kirke. Det er en god anledning til å gå til gudstjeneste i noen av de andre kirkene i Sandefjord prosti. De er det mange av – og de er vakre...

Les mer
 

Kom på gudstjeneste i en annen kirke i sommer!


Det er godt å høre til et sted. Derfor er lokalkirken min kirke. Om sommeren er det ikke alltid gudstjeneste i min kirke. Det er en god anledning til å gå til gudstjeneste i noen av de andre kirkene i Sandefjord prosti. De er det mange av – og de er vakre...

Les mer

Bryggekapellet sommeren 2024


Kom og se Europas eneste flytende kirke!

Les mer
 

Bryggekapellet sommeren 2024


Kom og se Europas eneste flytende kirke!

Les mer

SIMEN - sammen i menigheten


SIMEN PROGRAM 2024

Les mer
 

SIMEN - sammen i menigheten


SIMEN PROGRAM 2024

Les mer

Du er ikke alene - 15.09.2024

Samling for etterlatte og berørte etter selvmord. Kl. 1800 i Sandefjord kirke. Stands foran kirken fra klokken 17.00 ved Kirkens SOS o...

Les mer

Temakveld om sorg, høsten 2024

Andebu bibliotek 14. oktober og  Sandefjord bibliotek 17. oktober  

Les mer

KIA - Kristent interkulturelt arbeid

Program vår 2024

Les mer

Møt teamet i 13-20

Samtaletilbudet for ungdom som drives av kirken i Sandefjord, har fått flere medarbeidere.  

Les mer

Kirken for deg som er i sorg

Her kan du se hva Den norske kirke gjør i møte med sørgende. Du kan finne flere tilbud som kan være en støtte på veien videre etter et...

Les mer

Sorggrupper

Oppstart av nye sorggrupper for voksne i november 2024

Les mer

Hjelp til selvhjelp

Dette er en brosjyre som kommunen har laget. Den inneholder informasjon om nyttige nettsteder, telefoner og andre resurser som kan benyttes...

Les mer