Vigsel


Bryllypet er en fest for kjærligheten. To mennesker lover å elske og ære hverandre, og å holde sammen i gode og onde dager resten av livet.

Vi tilbyr vielser i alle soknekirker i Sandefjord kommune: Sandar, Sandefjord, Bugården, Vesterøy, Stokke, Skjee, Arnadal, Andebu, Høyjord og Kodal. I tillegg er det noen vigsler i Bryggekapellet, som disponeres av Foreningen for bryggekapellet, samt Olavskapellet i menighetshuset til Sandar menighet.

 

 

For vielse i 2025 åpner påmeldingen ca. kl. 07:30 1.februar 2024.

For vielse i Bugården kirke, Vesterøy kirke, Olavskapellet, Bryggekapellet, vielser utendørs eller om dere ønsker en dato som ikke vises i påmeldingen kan dere sende en forespørsel til oss på e-post: post@sandefjord.kirken.no

Tidligst 4 måneder før vigselen må dere levere skjemaene "Erklæring fra brudefolk før prøving av ekteskapsvilkårene" (såkalt «prøvingsattest») og "Forlovererklæring" til Skatteetaten.

Disse finner dere her.
 

Skatteetaten sender prøvingsattesten tilbake med bekreftelse på at brudeparet lovlig kan gifte seg. Vær oppmerksom på at prøvingsattesten kun er gyldig i 4 måneder. Når du fyller ut prøvingsattesten ("Erklæring fra brudefolkene før prøving av ekteskapsvilkår"), anbefaler vi at du krysser av for JA ved spørsmål om "skal papirene sendes vigsler?". Dette gjør at vi får prøvingsattesten raskere.

For at vigsel skal kunne gjennomføres, må prøvingsattest være vigselsmenighet i hende innen 1 måned før vigsel

Når det gjelder vielse i Sandar, Sandefjord, Bugården, Vesterøy, Olavskapellet eller Bryggekapellet skal den sendes til:

Sandar menighetshus<
Bjerggata 56
3210 Sandefjord

Når det gjelder vielse i Stokke, Skjee og Arnadal skal den sendes til:

Stokke kirkekontor
Postboks 10
3161 Stokke

Når det gjelder vielse i Andebu, Høyjord og Kodal skal den sendes til:

Andebu kirkekontor
Bankbakken 6
3158 Andebu

 

Når det nærmer seg datoen for bryllupet tar presten kontakt for å avtale vigselssamtale.
Hovedregelen er at vigsel foretas i den menighet hvor brud eller brudgom er bosatt. Dersom en velger å gifte seg i den kirke/menighet en er bosatt i, er vigsel her i Sandefjord gratis. Det er likevel mulig å velge en annen kirke i kommunen, men det påløper da et gebyr (se informasjon om priser her). 

 

Ved avbestilling og / eller endring av kirke eller tidspunkt må vi ha en skriftlig henvendelse pr e-post. Vi ber om hurtig beskjed om endringer slik at tidspunktet blir frigjort for andre.

Forespørsel om vigsel: Klikk på skjema øverst for å registrere en forespørsel. Når vi har behandlet forespørselen vil dere få tilbakemelding på e-post. Det er derfor veldig viktig at den e-postadressen som legges inn i skjema er operativ fram til dere får denne tilbakemeldingen.