Fellesrådet 2024 - 2027


Se under bildet 

Leder: Vera Øksne, Arnadal MR vera@oksne.net 980 70 314

Jørunn Solheim Hotvedt, Andebu MR jorunn.sh@icloud.com 414 11 478
Fredrik Pettersen, Bugården MR Fredrik.petters1@gmail.com 982 33 278
Jan Skaug, Høyjord MR ja-nska2@online.no 911 67 907
Geir Tollnes, Kodal MR geir.tollnes@gmail.com 976 44 553
Joan Christophersen, Sandar MR joanhagerup@hotmail.com 997 04 259
Tone Bergene Aabrekk, Sandefjord MR tbaabrekk@msn.com 979 58 818
Anne Wirak Onsrud, Skjee MR awo@teknomed.no 976 48 597
Solfrid Hammersmark, Stokke MR sirdal@msn.com 952 08 127
Erling Hohler, Vesterøy MR egbhohler@gmail.com 932 48 228
Sigurd Brennsæter, Kommunens repr. sigurd.brennseter@sandefjord.kommune.no 477 12 861
Raag Rolfsen, Biskopens repr. raag.rolfsen@sandefjord.kirken.no 900 82 835

Tilbake