Alle ansatteKirkeverge

Fred Willy Bakke Aamelfot

95916537

95916537

Send e-post

Sokneprest Skjee og Arnadal, Stabsleder Arnadal, Skjee og Stokke

Solveig Spilling Bakkevig

33501233

41652038

Send e-post

Kantor

Bjørg Trondsen Bang

97572590

97572590

Send e-post

Kateket

Jan Gräf Baroi

95132035

95132035

Send e-post

Organist

Sofie Bergh

98839217

Send e-post

Kontorsekretær

Reidun Brodersen

33 43 82 53

91106557

Send e-post

Kirketjener

Ingar Buer

45636837

45636837

Send e-post

Ansatt

Peter Lund Bullen

41497590

Send e-post

Sokneprest Stokke

Jan Otto Bustadmo

92499263

92499263

Send e-post

Sokneprest og stabsleder

Therese Bustadmo

33423234

95767155

Send e-post

Trosopplærer

Kristin Dybvik

97531139

97531139

Send e-post

Menighetspedagog/Trossopplærer

Jeanette Eika

45402866

45402866

Send e-post

Diakon (50%)/skole og barnehage (20%)

Gunvor Leifsdotter Falke

99009449

990 09 449

Send e-post

Kirketjener Andebu og Høyjord, ansvar for teknisk anlegg i kirkene

Hans Olav Fevang

97075999

Send e-post

Trosopplærer

Helene Magdalena Fevang

97798602

97798602

Send e-post

Kirketjener Andebu og Høyjord

Line Brynjulfsen Fevang

97974412

97974412

Send e-post

Kirketjener i Stokke kirke

Helga Svensson Grav

95979552

959 79 552

Send e-post

Sokneprest og stabsleder

John Peder Grimsmo

90071992

90071992

Send e-post

Kantor

Erling Grostad

91328922

91328922

Send e-post

Sokneprest og stabsleder

Audun Haga

99280472

99280472

Send e-post

Diakonimedarbeider

Thorild Bonden Hanedalen

+4799225333

Send e-post

Trosopplærer

Hilde Heitmann

99736710

Send e-post

Sokneprest og stabsleder

Linn Strømme Hummelvoll

97610770

97610770

Send e-post

Administrasjonssekretær

Carina Elisabeth Jørgensen

33454450

Send e-post

Assisterende kirkeverge

Monica Kjosavik

41505327

41 50 53 27

Send e-post

Personalleder

Kjell Atle Kjønnø

92026580

92026580

Send e-post

Kapellan

Vidar Dalby Landmark

33454453

98412825

Send e-post

Kantor

Jaime Nicholas Lewis

93690426

936 90 426

Send e-post

Kirketjener

Ian McCraken

92496857

92496857

Send e-post

Menighetspedagog

Jeanette Broager Meyer

41353693

41353693

Send e-post

Kantor

Ahmad Mirzayev

99465162

99465162

Send e-post

Kapellan

Øyvind Monstad

33489493

91358921

Send e-post

Kirketjener

Karstein Dag Nylund

33489491

97477982

Send e-post

Trosopplæringsleder

Tone Emma Raundalen

33 50 12 28

970 16 813

Send e-post

Prost

Raag Rolfsen

40487201

Send e-post

Organist

Anne-Guro Rustad

91887757

91887757

Send e-post

Kantor

Svein Rustad

33452345

90677508

Send e-post

Diakon

Astrid Melås Sandnes

40142111

40142111

Send e-post

Organist

Emil Silk

40085630

40085630

Send e-post

Kirketjener

Torbjørn Solum

91514502

Send e-post

Kirketjener i Arnadal kirke og i Skjee kirke

Siv Therese Sommerstad

48227980

Send e-post

Kontorsekretær

Ellen Christine Kleppan Stampe

33 50 12 20

908 63 006

Send e-post

Administrasjonssekretær

Camilla Granerød Sten

33423232

Send e-post

Sokneprest

Ingrid Strand Tandberg

47417784

+4747417784

Send e-post

Organist

Stian Tveit

98077117

Send e-post

Administrasjonssekretær

Sidsel Øyvåg

33489486

Send e-post