Alle ansatteKirkeverge

Fred Willy Bakke Aamelfot

95916537

95916537

Send epost

Kirketjener

Sigbjørn Bakke Aamelfot

957 26 209

Send epost

Sokneprest Skjee og Arnadal Er i permisjon fram til 31.07.2023.

Solveig Spilling Bakkevig

Kantor

Bjørg Trondsen Bang

97572590

Send epost

Kateket

Jan Gräf Baroi

95132035

95132035

Send epost

Kantor

Sofie Bergh

98839217

Send epost

Kontorfullmektig

Reidun Brodersen

33 43 82 54

91106557

Send epost

Kirketjener

Ingar Buer

45636837

45636837

Send epost

Sokneprest Stokke

Jan Otto Bustadmo

92499263

Send epost

Sokneprest og stabsleder

Therese Bustadmo

33423234

95767155

Send epost

Menighetspedagog

Kristin Dybvik

97531139

97531139

Send epost

Menighetspedagog/Trossopplærer

Jeanette Eika

45402866

45402866

Send epost

Diakon (50%)/skole og barnehage (20%)

Gunvor Leifsdotter Falke

99009449

Send epost

Kirketjener Andebu og Høyjord, ansvar for teknisk anlegg i kirkene

Hans Olav Fevang

97075999

Send epost

Trosopplærer

Helene Magdalena Fevang

97798602

97798602

Send epost

Kirketjener Andebu og Høyjord

Line Brynjulfsen Fevang

97974412

97974412

Send epost

Kirketjener i Stokke kirke

Helga Svensson Grav

95979552

Send epost

Sokneprest og stabsleder

John Peder Grimsmo

90071992

Send epost

Kantor

Erling Grostad

91328922

91328922

Send epost

Diakonimedarbeider og Kirketjener Kodal

Thorild Bonden Hanedalen

+4799225333

Send epost

Trosopplærer

Hilde Heitmann

99736710

Send epost

Sokneprest og stabsleder

Linn Strømme Hummelvoll

97610770

97610770

Send epost

Sokneprest (Fungerende sokneprest)

Oskar Ingi Ingason

93004945

Send epost

Administrasjonssekretær

Carina Elisabeth Jørgensen

33454450

Send epost

Assisterende kirkeverge

Monica Kjosavik

41505327

41 50 53 27

Send epost

HR og Eiendomssjef

Kjell Atle Kjønnø

92026580

92026580

Send epost

Kapellan

Vidar Dalby Landmark

33454453

98412825

Send epost

Kantor

Jaime Nicholas Lewis

93690426

Send epost

Kapellan

Maria Dale Ljosland

41495233

Send epost

Menighetspedagog

Jeanette Broager Meyer

41353693

Send epost

Kantor

Ahmad Mirzayev

99465162

Send epost

Kapellan

Øyvind Monstad

33489493

91358921

Send epost

Kirketjener

Karstein Dag Nylund

33489491

97477982

Send epost

Menighespedagog og trosopplæringsleder

Tone Emma Raundalen

97016813

Send epost

Prost

Raag Rolfsen

40487201

Send epost

Organist

Anne-Guro Rustad

91887757

91887757

Send epost

Kantor

Svein Rustad

33452345

90677508

Send epost

Diakon

Astrid Melås Sandnes

40142111

Send epost

Kirketjener

Torbjørn Solum

91514502

Send epost

Kontorsekretær

Ellen Christine Kleppan Stampe

33501220

908 63 006

Send epost

Administrasjonssekretær

Camilla Granerød Sten

33423232

Send epost

Diakon

Lise Strandberg

95869786

95869786

Send epost

Sokneprest

Ingrid Strand Tandberg

47417784

+4747417784

Send epost

Sokneprest

Bjørnar Tho

41336415

Send epost

Organist

Stian Tveit

98077117

Send epost

Administrasjonssekretær

Sidsel Øyvåg

33489486

+4741243176

Send epost