Alle ansatteKirkeverge

Fred Willy Bakke Aamelfot

95916537

Send e-post

Kirketjener Arnadal, Skjee og Stokke kirke

Sigbjørn Bakke Aamelfot

95726209

Send e-post

Sokneprest Skjee og Arnadal, stabsleder

Solveig Spilling Bakkevig

41652038

Send e-post

Kantor Sandar

Bjørg Trondsen Bang

97572590

Send e-post

Kateket Andebus menigheter

Jan Gräf Baroi

95132035

Send e-post

Organist Sandefjord kirke

Sofie Bergh

98839217

Send e-post

Kapellan Sandar

Marta Botne

92063387

Send e-post

Administrasjonssekretær

Reidun Brodersen

91106557

Send e-post

Kirketjener Vesterøy kirke

Ingar Buer

45636837

Send e-post

Sokneprest Stokke

Jan Otto Bustadmo

92499263

Send e-post

Sokneprest Sandefjord og stabsleder

Therese Bustadmo

95767155

Send e-post

Menighetspedagog Bugården

Kristin Dybvik

97531139

Send e-post

Menighetspedagog/Trossopplære Vesterøy

Jeanette Eika

45402866

Send e-post

Diakon Stokkes menigheter

Gunvor Leifsdotter Falke

99009449

Send e-post

Kirketjener Andebu og Høyjord, ansvar for teknisk anlegg i kirkene

Hans Olav Fevang

97075999

Send e-post

Kirketjener Andebu og Høyjord kirke

Line Brynjulfsen Fevang

97974412

Send e-post

Administrasjonssekretær

Camilla Granerød

33454450

Send e-post

Sokneprest Sandar og stabsleder

John Peder Grimsmo

90071992

Send e-post

Kantor Bugården

Erling Grostad

91328922

Send e-post

Diakonimedarbeider Andebus menigheter, kirketjener Kodal kirke

Thorild Bonden Hanedalen

+4799225333

Send e-post

Kateket Sandar

Hilde Heitmann

99736710

Send e-post

Sokneprest Bugården og stabsleder

Linn Strømme Hummelvoll

97610770

Send e-post

Administrasjonssekretær

Carina Elisabeth Jørgensen

33454450

Send e-post

Assisterende kirkeverge

Monica Kjosavik

41 50 53 27

Send e-post

HR og Eiendomssjef

Kjell Atle Kjønnø

92026580

Send e-post

Kantor Stokkes menigheter

Jaime Nicholas Lewis

93690426

Send e-post

Kapellan Sandefjord

Maria Dale Ljosland

41495233

Send e-post

Menighetspedagog Sandar

Jeanette Broager Meyer

41353693

Send e-post

Kantor Stokkes menigheter

Ahmad Mirzayev

99465162

Send e-post

Kapellan Bugården

Øyvind Monstad

91358921

Send e-post

Kirketjener Bugården kirke

Karstein Dag Nylund

33489491

97477982

Send e-post

Menighetspedagog og trosopplæringsleder Stokkes menigheter

Tone Emma Raundalen

97016813

Send e-post

Organist, Andebus menigheter

Andreas Leming Ringstad

40633389

Send e-post

Prost

Raag Rolfsen

40487201

Send e-post

Kantor

Anne Guro Rustad

91887757

Send e-post

Kantor Sandefjord

Svein Rustad

90677508

Send e-post

Diakon Sandar

Astrid Melås Sandnes

40142111

Send e-post

Kirketjener Sandar kirke

Torbjørn Solum

91514502

Send e-post

Administrasjonssekretær

Ellen Christine Kleppan Stampe

33454450

908 63 006

Send e-post

Diakon Sandefjord

Lise Strandberg

95869786

Send e-post

Kirketjener Sandefjord kirke

Leonard Subrescu

40083613

Send e-post

Sokneprest Andebu, Høyjord og Kodal, stabsleder

Ingrid Strand Tandberg

47417784

Send e-post

Sokneprest Vesterøy og stabsleder

Bjørnar Tho

41336415

Send e-post

Organist Vesterøy

Stian Tveit

98077117

Send e-post

Administrasjonssekretær

Barbro Wivestad

93234899

Send e-post

Kirketjener (deltid) Arnadal, Skjee og Stokke kirke

Terje Øyen

473 80 132

Send e-post

Administrasjonssekretær

Sidsel Øyvåg

33454450

Send e-post