Kontaktinformasjon


Sandefjord kirkelige fellesråd

Adresse: Bjerggata 56, 3210 Sandefjord - se kart
Telefon:
 33 45 44 50
Epost: post@sandefjord.kirken.no

Kirkeverge

Fred Willy Bakke Aamelfot

95916537

Send epost

Administrasjonssekretær

Camilla Granerød

33454450

Send epost

Administrasjonssekretær

Carina Elisabeth Jørgensen

33454450

Send epost

Assisterende kirkeverge

Monica Kjosavik

41 50 53 27

Send epost

HR og Eiendomssjef

Kjell Atle Kjønnø

92026580

Send epost

Prost

Raag Rolfsen

40487201

Send epost

Administrasjonssekretær

Sidsel Øyvåg

33454450

Send epost