Kontaktinformasjon


Sandefjord kirkelige fellesråd

Adresse: Bjerggata 56, 3210 Sandefjord - se kart
Telefon:
 33 45 44 50
Epost: post@sandefjord.kirken.no

Kirkeverge

Fred Willy Bakke Aamelfot

95916537

Send e-post

Administrasjonssekretær

Camilla Granerød

33454450

Send e-post

Administrasjonssekretær

Carina Elisabeth Jørgensen

33454450

Send e-post

Assisterende kirkeverge

Monica Kjosavik

41 50 53 27

Send e-post

HR og Eiendomssjef

Kjell Atle Kjønnø

92026580

Send e-post

Prost

Raag Rolfsen

40487201

Send e-post

Administrasjonssekretær

Barbro Wivestad

93234899

Send e-post

Administrasjonssekretær

Sidsel Øyvåg

33454450

Send e-post