Kontaktinformasjon


Sandefjord kirkelige fellesråd

Adresse: Bjerggata 56, 3210 Sandefjord - se kart
Telefon:
 33 45 44 50
Epost: post@sandefjord.kirken.no

Kirkeverge

Fred Willy Bakke Aamelfot

95916537

95916537

Send e-post

Kontorsekretær

Reidun Brodersen

33 43 82 53

91106557

Send e-post

Kirketjener Andebu og Høyjord, ansvar for teknisk anlegg i kirkene

Hans Olav Fevang

97075999

Send e-post

Administrasjonssekretær

Carina Elisabeth Jørgensen

33454450

Send e-post

Assisterende kirkeverge

Monica Kjosavik

41505327

41 50 53 27

Send e-post

Personalleder

Kjell Atle Kjønnø

92026580

92026580

Send e-post

Prost

Raag Rolfsen

40487201

Send e-post

Kontorsekretær

Ellen Christine Kleppan Stampe

33 50 12 20

908 63 006

Send e-post

Administrasjonssekretær

Camilla Granerød Sten

33423232

Send e-post

Administrasjonssekretær

Sidsel Øyvåg

33489486

Send e-post