Kirken for deg som er i sorg


Her kan du se hva Den norske kirke gjør i møte med sørgende.

Du kan finne flere tilbud som kan være en støtte på veien videre etter et dødsfall.

 

Dette gjør Den norske kirke i møte med sørgende etter dødsfall:

  • Sorgsamtale med prest og gravferd i verdige rammer.
  • Offentlig minning av avdøde i første gudstjeneste etter gravferden. Ta kontakt med menighetskontor eller prest for nærmere informasjon.
  • Minnegudstjenester med opplesing av navn på Allehelgensdag (1.søndag i november).
  • Invitasjon i posten i oktober til minnegudstjenester Allehelgensdag. Til de som har hatt kirkelig gravferd siste år.
  • Det sendes også med invitasjon til temakveld om sorg på bibliotekene og til sorggrupper.

        

  • Temakveldene, «Hva gjør sorg med oss?» annonseres i Sandefjords blad og Tønsbergs blad. Info på bibliotekenes og kirkens nettsider. (oktober/november og mars)
  • Info om sorggrupper ligger på følgende nettsider:

Sandefjord kommune, Den norske kirke Sandefjord og Sorggruper.no. Starter i november og april.

  • Støttemarkering for etterlatte og berørte etter selvmord. Årlig i Sandefjord kirke 3.søndag i september. I samarbeid med LEVE, fylket, kommunen, brannvesenet, politiet, SIV og Kirkens SOS.
Tilbake