SIMEN - sammen i menigheten


SIMEN 2023

Simen har en todelt hensikt:
-Et sosialt fellesskap for voksne med utviklingshemming. Utlodning, musikk, vitser og mat i menighetssalen i Bugården kirke kl.18 til ca 19.10.

-En arena for å kjenne tilhørighet til kirken. Sang, lystenning og bønn i kirkerommet fra 19.10 til 19.30.

Man kan delta på det første uten nødvendigvis å være med på det andre.
De som inviterer er frivillige og ansatte fra Vesterøy, Sandar, Sandefjord og Bugården menigheter i Den norske kirke. Vi forbereder en hyggelig kveld og ønsker flere deltakere.
 

Det koster 50,- som går til innkjøp av mat og gevinster.

VELKOMMEN

Simen januar- juni 2023 kl.18 - 19.30 Bugården kirke:

5. januar   Juletrefest 

2. februar

9. mars

20. april

8. juni    Sommeravslutning

 

 

 

 

 

 

 

Flyer

Juletrefest

Invitasjon til SIMEN februar

Invitasjon til SIMEN mars

Invitasjon til SIMEN april

Har du spørsmål om SIMEN, kontakt Lise, diakon i Sandefjord menighet
tlf: 95 86 97 86
lise.Strandberg@sandefjord.kirken.no

 

Tilbake