SIMEN - sammen i menigheten


SIMEN 2023

Simen har en todelt hensikt:
-Et sosialt fellesskap for voksne med utviklingshemming. Utlodning, musikk, vitser, mat, aktiviteter eller en gjest i menighetssalen i Bugården kirke kl.17.30 til ca 19.15 (NY TID høsten 2023).

-En arena for å kjenne tilhørighet til kirken. Sang, lystenning og bønn i kirkerommet som avslutning.

Man kan delta på det første uten nødvendigvis å være med på det andre.
De som inviterer er frivillige og ansatte fra Vesterøy, Sandar, Sandefjord og Bugården menigheter i Den norske kirke. De forbereder en hyggelig kveld og ønsker flere deltakere.
 

Det koster 50,- som går til innkjøp av mat og gevinster.

VELKOMMEN

Simen august - desember 2023 kl.17.30 - 19.15 (NY TID) Bugården kirke:

31. august

28. september

19. oktober

30. november

12. desember Julekonsert med No Limit i Sandefjord kirke

 

 

 

 

 

 

 

Juletrefest

Invitasjon til SIMEN September

Invitasjon SIMEN august 

Flyer høst 2023

Har du spørsmål om SIMEN, kontakt Lise, diakon i Sandefjord menighet
tlf: 95 86 97 86
lise.Strandberg@sandefjord.kirken.no

 

Tilbake