SIMEN - sammen i menigheten


SIMEN 2023

Simen har en todelt hensikt:
-Et sosialt fellesskap for voksne med utviklingshemming. Utlodning, musikk, vitser og mat i menighetssalen i Bugården kirke kl.18 til ca 19.10.

-En arena for å kjenne tilhørighet til kirken. Sang, lystenning og bønn i kirkerommet fra 19.10 til 19.30.

Man kan delta på det første uten nødvendigvis å være med på det andre.
De som inviterer er frivillige og ansatte fra Vesterøy, Sandar, Sandefjord og Bugården menigheter i Den norske kirke. Vi forbereder en hyggelig kveld og ønsker flere deltakere.
 

Det koster 50,- som går til innkjøp av mat og gevinster.

VELKOMMEN

Simen januar- juni 2023 kl.18 - 19.30 Bugården kirke:

5. januar   Juletrefest 

2. februar

9. mars

20. april

8. juni    Sommeravslutning

 

 

 

 

 

 

 

Flyer

Juletrefest

Invitasjon til SIMEN februar

Invitasjon til SIMEN mars

Har du spørsmål om SIMEN, kontakt Lise, diakon i Sandefjord menighet
tlf: 95 86 97 86
lise.Strandberg@sandefjord.kirken.no

 

Tilbake