Priser for gravferd


Kirken i Sandefjord tar ingen avgift for gjennomføring av selve seremonien, dersom avdøde var medlem i Den norske kirke og var bosatt i kommunen. 

Det kommer en avgift på kr 1.000,- dersom de pårørende ønsker at organisten skal spille før seremonien. (15- 20 minutter før)

 

            Priser fra 1.7.2024
Gravferd  
Forhåndsmusikk                      kr 1000
Leie av kirke for ikke-medlem/utenbys                      kr 3500
Leie av kantor for ikke-medlem/utenbys                       kr 1900
Leie av prest for ikke-medlem/utenbys                      kr 2400
Tilbake