Priser for gravferd


Kirken i Sandefjord tar ingen avgift for gjennomføring av selve seremonien, dersom avdøde var medlem i Den norske kirke og var bosatt i kommunen. 

Det kommer en avgift på kr 1.000,- dersom de pårørende ønsker at organisten skal spille før seremonien.

Sandefjord kirkelig fellesråd har vedtatt nye priser gjeldene fra 01.07.2020 i forbindelse med gravferd.

  Priser fra 1.7.2020
Gravferd  
Forhåndsmusikk                      kr 1000
Leie av kirke for ikke-medlem/utenbys                      kr 3350
Leie av kantor for ikke-medlem/utenbys                       kr 1750

 

Sandefjord kirkelig fellesråd har vedtatt nye priser gjeldene fra 01.01.2023 i forbindelse med gravferd.

  Priser fra 1.1.2023
Gravferd  
Forhåndsmusikk                      kr 1000
Leie av kirke for ikke-medlem/utenbys                      kr 3500
Leie av kantor for ikke-medlem/utenbys                       kr 1900

Tilbake