Priser for gravferd


Kirken i Sandefjord tar ingen avgift for gjennomføring av selve seremonien, dersom avdøde var medlem i Den norske kirke og var bosatt i kommunen. 

 

Det kommer en avgift på kr 1.000,- dersom de pårørende ønsker at organisten skal spille før seremonien.

Sandefjord kirkelig fellesråd har vedtatt nye priser gjeldene fra 01.07.2020 i forbindelse med gravferd. 

  Priser fra 1.7.2020
Gravferd  
Forhåndsmusikk                      kr 1000
Leie av kirke/kapell for ikke-medlem/utenbys                      kr 3350
Leie av kantor for ikke-medlem/utenbys                       kr 1750

Tilbake