Priser ved vigsel


Gratis å gifte seg i egen kirke
Det er gratis å gifte seg i den kirken man hører til/sokner til. Hvis dere er usikre på hvilken kirke dere sokner til, kan dere ta kontakt med oss eller gå til www.kirken.no og trykke på "finn din menighet".

Dersom dere er bosatt i Sandefjord kommune men ønsker å vie dere i en annen kirke enn i deres egen, koster det pr. 25.06.2020 kr 2.600,- for leie av kirke inkl. kirketjener og organist. 

Utenbys vigsel
Hvis ingen av dere bor i Sandefjord, koster det kr 5.100,-* for leie av kirke inkl. kirketjener og organist, pluss kr 2.400,-* for prest fra Sandefjord. 

Medlemmer fra andre kristne trossamfunn
Når vielsen utføres av et annet kristent trossamfunn men dere ønsker å leie kirken koster det kr 5.100,-* for leie av kirke inkl. kirketjener og organist.

 

Dersom man skaffer egen organist, gis det et fradrag på kr. 1.750,-*

 

*Vi tar forbehold om at prisene kan endre seg

 


 

Tilbake