Om kirkekinoen


Velkommen til Kirkekinoen

Kirkekinoen startet opp i august 2019 som et samarbeid mellom Bugården menighet og Sandefjord kirkeakademi. Kirkeakademiet trakk seg ut av samarbeidet ultimo 2023.

I 2024 er Kirkekinoen blitt et felles tiltak mellom de 4 bymenighetene (Bugården, Sandar, Sandefjord og Vesterøy).

 

Kirkekinoen viser film i et fellesskap med rom for dialog og refleksjon.

Alle kveldsforestillingene innledes med en kort introduksjon og etter filmen inviterer vi til samtale.

Film kombinerer de fleste kunstformene og er et sterkt formidlingsmedium.

Kirkekinoen ønsker

  • å gi gode filmopplevelser til alle aldersgrupper
  • å ta opp både tidsaktuelle og eksistensielle temaer
  • å gjøre oss bevisst på hva filmen formidler av livssyn og menneskesyn

 

PROGRAM FOR INNEVÆRENDE HALVÅR

Velkommen til gode filmopplevelser i et godt filmfellesskap.

Se i programmet hvor filmforestillingen foregår!

 

Ønsker du å vite mer om Kirkekinoen?

Leif Rune Dass Sundli, tlf. 905 95 056

Epost:  kirkekinoen_i_sandefjord@hotmail.com

 

Tilbake