Nå slår vi av flombelysningen på våre kirker


 

Inntil videre

Høstens høye strømpriser rammer ikke kun private husstander, næringsliv og idrett, men også kulturhus og kirker. Strømprisene er høye og det finnes desverre så langt ikke støtteordninger for de kirkelige fellesrådene til strøm. Det er et kommunalt ansvar å gi oss driftsstøtte og det er pr. nå usikkert om vi får ekstra midler til energikostnader. Det er derfor helt nødvendig å iverksette flere tiltak for å slippe å stenge kirkene våre.


På grunnlag av dette har Fellesrådet utarbeidet følgend tiltaksplan for å redusere energiforbruk i kirkene: 

• Brukstemperatur på maks. 18 grader.
• Alle rom (kirkerom, sakristier mv) skal ha en minimumsvarme når rommet ikke er i bruk.
• Unngå så langt som mulig bruk av kirkerommene til aktiviteter som kan legges til andre, egnede lokaler.
• Ved kirkelige seremonier, konserter mv. skal dører til våpenhus o.l. holdes lukket (ikke stå oppe) i forkant av aktiviteten.
• Flombelysning slukkes på kirkene. Annen unødvendig belysning slukkes.

Sandefjord kirkelige fellesråd

Tilbake