Pilegrimsvandring lørdag 14. mai


Velkommen til pilegrimsvandring fra Sandefjord kirke til Larvik kirke 24 km - Lørdag 14. mai kl 09.00-17:00

I samarbeid med Pilgrims Open Horizon Oslo - Roma vil vi invitere dere til å gå  fra Sandefjord Kirke - Larvik kirke 24 km Lørdag 14. mai kl 09.00-17:00. Det vil bli mulig også å dele opp vandringen slik at en kan gå fra Sandefjord Kirke kl 09:00 via Istrehågan til Tjølling kirke (14 km) eller fra Tjølling kirke kl 13:00 via Kaupang til Larvik kirke (11  km) Det blir Pilegrimsmesse Tjølling kirke kl 13:00. En kan ta buss eller tog tilbake til Sandefjord.

Pilgrims Open Horizon Oslo - Roma Dagsetappe 13 av 150

Kirkeklokkene langs Tunsbergsleden. 
Hver gang pilgrimene passerer en kirke, ringer klokkene ringe for dem. Dette minner oss om at vi ikke går alene, men skrittene våre, pusten vår og pulsen vår er del av vårt ønske om fred, forståelse og forsoning på tvers av kulturer, religion, språk og livserfaringer.  Vandringen åpner vår indre horisont, slik at vi kan bli forent i en felles forståelse av at vi alle er en del av en større sammenheng. Vi er sterke når vi står sammen i kjærlighet, felles forståelse og innsikt. Sammen vil vi skape en bedre jord for oss og kommende generasjoner. Vandring i solidaritet med krigens ofre i Ukraina.

Sandefjord Kirke - Larvik kirke 24 km - Lørdag 14. mai kl 09.00-17:00

Tidsskjema:

  • 0 km kl 0845 Klokkespill Sandefjord Kirke
  • 0 km kl 09:00 Sandefjord Kirke - informasjon og avmarsj 
  • 6 km kl 11:00 Istrehågan - gravplass fra jernalderen. Steinsettingene stammer fra tiden mellom 400–600 e. Kr
  • 14 km 13:00 Pilegrimsmesse Tjølling kirke, - omtalt som Katedralen i Tjodalyng, er en steinkirke fra 1160 
  • 17 km 15:00 Kaupang  - en handelsplass (en kaupang) som lå ved Viksfjord, 5 km  nord for Larvik. Kaupang betraktes som Norges første by, og man antar at det på 800-tallet kan ha bodd 400–600 mennesker der.
  • 23 km 16:30 Color Line ferjeterminal - 4 timer ferge til Hirtshals Larvik 
  • 25 km 17:00 Larvik Kirke - avsluttning for dagvandrere

Les mer om Pilegrimsleder HER

Detaljplan for vandrere HER

 

Ønsker du å bli medlem i Pilegrimssenter Oslo? 

Pilegrimsledens dag 2022

Tilbake