Leiv Berulfsen er død


Leiv Berulfsen, organist i Sandar kirke i nesten 40 år, gikk bort lørdag 9. oktober. Han ble 93 år gammel. 

Musikeren
Berulfsen ble født i 1928. I sine unge år, fra han var 8 til ca. 15 år, gikk han i pianolær hos Åge Myklegård. Han gikk tre år i lære for å bli glassmester, men lot seg overbevise av menneskene rundt seg til å forfølge sin musikalske utvikling. Han tok høyere organisteksamen ved Musikkonservatoriet i Oslo i 1950. Berulfsen dirigerte flere kor i Tønsberg og startet bl.a. Tønsberg Sangforenings guttekor. Han var fast akkompagnatør for Tønsberg Cecilia Forening og fast vikar som organist i Tønsberg Domkirke.
I august 1956 begynte han som organist i Sandar kirke og virket der i sammenhengende tjeneste fram til 1995. I 15 år ledet han Sandar kirkes motettkor, og gjennomførte i løpet av Sandar kirkes 200-årsmarkering i 1992 flere konserter i kirken og utga sammen med sangeren Gerd Eli Primberg det første samlealbumet med salmer av den tidligere Sandarpresten Magnus Brostrup Landstad.
Inspiratoren
Berulfsen var kjent som en svært dyktig orgelspiller. Han var viden kjent for sitt inspirerende orgelspill i gudstjenesten. I hele sin periode som aktiv musiker var han en skattet klaverpedagog, og hans elevskare er svært stor. Jørn Fevang, kantor i Bragernes kirke, var en av dem. «Leiv Berulfsen var grundig, systematisk og ikke minst vennlig i sin måte å undervise på,» sier Fevang. «Han var også opptatt av å rekruttere organister. Han så etter talenter.» Flere av Berulfsens elever begynte å spille orgel og ble kirkemusikere på heltid. Sandar var i denne perioden et godt rekrutteringsmiljø for kirkemusikktjeneste. 
Siste år
Etter at han ble pensjonist i 1995, etter nesten 40 års sammenhengende tjeneste i Sandar, fortsatte Berulfsen i en del år som pedagog, og han vikarierte ofte som vikar i ulike kirker. Da hans kone Ragnhild ble syk i 2008, brukte han det meste av sin tid på å støtte henne, slik hun alltid hadde støttet han. Til tross for at han ble enkemann i 2014 fikk han også etter dette gode år sammen med familie og venner. 
Leiv Berulfsen var en stille og beskjeden mann som med stor dyktighet utførte sin tjeneste for den kirken han var så glad i. Han var bevisst sin faglige kompetanse, men han satte aldri seg selv i sentrum. Våre tanker går til hans etterlatte.
Leiv Berulfsen bisettes fra Sandar kirke tirsdag 19. oktober, kl. 12.

Tilbake