Smittevernsveileder for Den norske kirke


Norge er nå på trinn 3 i den nasjonale gjenåpningsplanen. Smittevernveilederen er oppdatert 22.6.2021.

 

Her er en ko.mplett smittevernsveileder for Den Norske Kirke

Tilbake