Olavskapellet


Olavs kapell ligger i Bjerggata 56, 3210 Sandefjord i tilknytning til Sandar menighetshus.

Antall plasser: 70

Er oppført etter tegninger av Håkon Ruud. Det var en donasjon fra konsul Lars Christensen og hustru Ingrid som muliggjorde reisningen av menighetshuset og Olavs kapell. Kapellet ble innviet 26.10.1962.

"Hellig Olav"  relieff på utsiden er laget av Ragnhild Butenschøn i 1964. Forveggen er malt av Hugo Lous Mohr med hovedmotiv Oppstandelsen -Livets tre.

Finn Henrik Bodvin har laget klebersteinsinnramming av inngangsdøren med motiv fra gamle testamentet utenfor og nye testamentet innenfor.

Lesepult og døpefont i smijern er utført av Kunstsmia Sandefjord O/G Treidene.

Tilbake