Høyjord stavkirke


Kirkens adresse er Skjelbredveien 15, 3158 Andebu.

Antall sitteplasser (godkjent kapasitet): 175

Den eldste delen av stavkirken og koret er fra 1100-tallet, mens kirkeskipet skal være oppført på 1300-tallet.

Kirken er en av tre stavkirker i Norge som har midtstolpe som bærende konstruksjon. Denne symboliserer Kristus.

Det bærende rammeverket i selve kirkeskipet består av 12 søyler, stavene som har gitt navnet til denne sjeldne kirketypen og symboliserer apostlene.

Taket i koret er dekorert og har bl.a. border og malte billedscener fra både det gamle og det nye testamentet.

Altertavlen med motiv fra korsfestelsen er fra 1630-40-årene og har utskjæringer i såkalt Jarlsbergrenessanse.

Fra kirkens eldste tid er bevart en rikt dekorert bronsefløy (”vimpel”) som antas å stamme fra Grev Alv Erlingsons vikingskip.

Høyjord stavkirke har vært gjennom flere ombygninger og hadde den karakteristiske svalgangen som vi kjenner fra andre stavkirker fram til 1689. En større restaurering ble sluttført tidlig på 1950-tallet.

Høyjord stavkirke har en særegen og stemningsfull atmosfære som det er vel verdt å oppleve.

 

Omvisning i stavkirken
I tidsrommet 1. - 30. juli er kirken åpen for omvisning.

Mandag til fredag      kl. 17.00 - 18.00
Lørdag                     kl. 11.00 - 12.00
Utenom sommertiden og faste åpningstider gjelder følgende:

- Omvisning gis til større grupper der avtale gjøres i god tid.
- Enkeltpersoner / mindre grupper kan avtale omvisning på onsdager.

Omvisning koster fra 1.juni 2017:
Kr. 50,- pr. person.
Grupper:
For grupper på 15 eller mer koster det 35,- pr.person.
Barn gratis.

Kirken er ellers åpen i forbindelse med gudstjenester.  Henvendelser om omvisning gjøres til kirketjener Line Brynjulfsen tlf. 97 97 44 12.


 

Tilbake