Bugården kirke


Kirkens adresse er Nygårdsveien 68, 3214 Sandefjord.

Antall sitteplasser (godkjent kapasitet): 350 (550)
Bugården kirke er en arbeidskirke fra 1980.
Byggverket er i tegl og har 350 plasser.

Arkitekt: Harald Hille.

Tilbake