Stokke kirke


Kirkens adresse er Arne Garborgs vei 1, 3160 STOKKE.

Antall sitteplasser (godkjent kapasitet): 550 (550) 

Stokke kirke ligger på et gammelt kirkested. Den forrige kirken var en liten middelalderkirke med tykke murer. Den ble revet i 1885.

Tilbake