22. juli markering - vi glemmer aldri


Klokkeringing og åpen kirke i Bugården, Sandefjord  og Stokke kirker

 

Denne sommeren er det 10 år siden angrepet på Regjeringskvartalet og Utøya 22. juli 2011.

Kirker over hele landet er oppfordret til å markere dette ved at det kl 12.00 ringes i fem minutter med kirkeklokkene. Her i Sandefjord er det Sandefjord, Bugården og Stokke kirker som vil 

  • I tilegg vil det fra Sandefjord kirke bli spilt «til ungdommen» på klokkespillet og det vil være åpen kirke kl. 12-14 for stillhet, lystenning og bønn.
  • Stokke kirke vil ha åpent fra 12-13 for lystenning og stillhet for å minnes ofrene. Kantor Ahmad Mirzayev spiller.
  • Bugården kirke vil ha åpent kirke kl 12-14 for lystenning, bønn og stillhet.

Bønn

Livets Gud, du kjenner sorgen som ikke tar slutt og sårene som ikke lar seg hele.

Vi bærer vår nød og klage frem fordeg. Rettferds Gud, vi minnes alle som mistet livet og de som ble skadet, og ber om årvåkenhet i møte med all ondskap som tar liv blant oss og truer livet.

Barmhjertige Gud, hos deg er livets kilde. La oss se lys i ditt lys, og led oss med din kjærlighet på veien til fred med fremtid og håp. (utarbeidet av Oslo domkirke)

Tilbake